ПОТРЕБА ОД ПРАВНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РОДОТ ВО МАКЕДОНИЈА и измена и дополнување на Законот за матична евиденција

03 јануари - ПОТРЕБА ОД ПРАВНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РОДОТ ВО МАКЕДОНИЈА и измена и дополнување на Законот за матична евиденција

Превземи тука (МК) Превземи тука (АL)...

Правно признавање на родот/Проблеми со кои се соочуваат трансродовите лица

03 јануари - Правно признавање на родот/Проблеми со кои се соочуваат трансродовите лица

Правно признавање на родот – Превземи тука Правно признавање на родот: Најчести прашања и аргументи – Превземи тука Проблеми со кои се соочуваат трансродовите...

Често поставувани прашања за процесот на транзиција

20 декември - Често поставувани прашања за процесот на транзиција

Превземи тука (МК). Превземи тука (EN). Превземи тука (RO). Превземи тука (AL)....

Транс Ин Форма Информативен прирачник за остварување на правата на транс луѓето во Република Северна Македонија

20 декември - Транс Ин Форма Информативен прирачник за остварување на правата на транс луѓето во Република Северна Македонија

Превземи тука....

Проценка на компатибилноста на постоечките здравствени и превентивни услуги со потребите на трансродовите лица во Северна Македонијa

20 декември - Проценка на компатибилноста на постоечките здравствени и превентивни услуги со потребите на трансродовите лица во Северна Македонијa

Превземи тука....

Компатибилност на постојните услуги за здравствена заштита и превенција со потребите на трансродовите лица во Северна Македонија

20 декември - Компатибилност на постојните услуги за здравствена заштита и превенција со потребите на трансродовите лица во Северна Македонија

Превземи тука....

Водич за новинари

20 декември - Водич за новинари

Превземи тука....

Анализа на здравствените потреби на транс луѓето и достапноста на здравствените услуги во Република Македонија

20 декември - Анализа на здравствените потреби на транс луѓето и достапноста на здравствените услуги во Република Македонија

Публикацијата може да ја превземете тука....

Меѓународниот ден на сеќавање на трансродовите и родово различните жртви за одбележување

20 ноември - Меѓународниот ден на сеќавање на трансродовите и родово различните жртви за одбележување

Денот на сеќавање на трансродовите (TDoR), познат и како Меѓународен ден на сеќавање на трансродовите, се одбележува секоја година од 1999 година на 20 ноември како ден з...

Европската комисија за расизам и нетолеранција побара властите јасно да ги регулираат условите и процедурите за правно признавање на родот во согласност со судската пракса на ЕСЧП

06 октомври - Европската комисија за расизам и нетолеранција побара властите јасно да ги регулираат условите и процедурите за правно признавање на родот во согласност со судската пракса на ЕСЧП

Соопштение на ТрансФормА Европската комисија за расизам и нетолеранција (ЕКРИ) во извештајот од шестиот циклус на набљудување на Северна Македонија побара спроведување на...