Документирај случаj

Документирај случаj

Документирајte случаи на повреда на права на трансродовите луѓе преку веб-страницата на Коалиција Маргини / Coalition Margins или на линкот на формуларот за документирање на 👇

https://goeasy.eu/margini/survey/survey.html