Анализа на пристапност и достапност на здравствени услуги за трансродови лица во Република Северна Mакедонија

Анализа на пристапност и достапност на здравствени услуги за трансродови лица во Република Северна Mакедонија

Во рамките на проектот Ensuring Human Rights for Trans Communities in Eastern Europe and Central Asia, финансиран од TEGU. ТрансФормА, со административна поддршка од Коалиција Маргини спорведе истражување за Пристапност и достапност на здравствени услуги за трансродови лица во Република Северна Mакедонија.

Преземи тука (МК)

Download here (EN)